Personuppgiftspolicy EFI AB

1. VARFÖR FINNS DENNA PERSONUPPGIFTSPOLIY?

Din integritet är viktig för oss på EFI.
Vi har utarbetat denna personuppgiftspolicy för att förklara vilka personuppgifter vi samlar in om dig och varför, hur vi använder och skyddar dina personuppgifter och vilka rättigheter du som kund har hos oss.
Ändringar i denna personuppgiftspolicy kan förekomma med jämna mellanrum, och vi uppmanar dig att gå in och läsa den med jämna mellanrum. En uppdaterad version kommer alltid att finnas lätt tillgänglig på vår hemsida. Vid större ändringar vill vi försöka kontakta dig via e-post.

2. VILKA UPPLYSNINGAR SAMLAR VI IN OM DIG OCH BEHANDLAR?

Personlig information är information och värderingar som kan knytas till dig som individ. Vi på EFI samlar in ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessutom har vi information om du är över eller under 18 år och information om kundrelationen, till exempel köphistorik, betalningsinformation, marknadsföringsbehörigheter och kontakt med kundservice.
Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men om du väljer att låta bli, kanske vi inte kan erbjuda dig våra varor och tjänster.

3. VARFÖR OCH HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder de personliga uppgifter vi samlar om dig till följande ändamål:

  • för att leverera varor du har beställt till rätt person och rätt adress
  • fakturering, kreditkontroll och betalningsuppföljning
  • kundtjänst och klagomålshantering
  • marknadsföringsförfrågningar (om du samtyckt till det)

Vi använder både anonymisering av persondata och personliga upplysningar i marknadsföring. Dessa behandlingsaktiviteter innefattar:

  • att skapa målgrupp för marknadsföring
  • att anpassa och målinrikta marknadsföring, till exempel genom att skräddarsy nyhetsbrev
  • utskick av nyhetsbrev och andra former av direktmarknadsföring när detta är tillåtet baserat på ditt samtycke
  • marknadsanalyser, kundundersökningar och liknande

4. ÄR DINA PERSONUPPGIFTER I TRYGGA HÄNDER?

EFI har kontinuerligt fokus på IT-säkerhet och har strikta rutiner för vem som har tillgång till personlig information, och genomför regelbundna riskanalyser med fokus på integritetsaspekterna av våra system. Vårt fokus är att din personliga information inte kommer på villovägar eller missbrukas.

5. VEM ARBETAR MED PERSONUPPGIFTER?

Anställda hos EFI behandlar personuppgifter. EFI kan ge andra företag inom EFI-gruppen tillgång till din personliga information baserat på ditt samtycke, eller om det är nödvändigt att leverera de varor eller tjänster du har begärt.
EFI använder regelbundet underleverantörer (data) som behandlar dina personuppgifter på våra vägnar och endast enligt våra instruktioner. Det kan till exempel vara samarbetspartners på varor och fakturautskick. De kan inte använda din personliga information för egna ändamål.

6. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Endera för att få leverera varor och tjänster till dig, eller för att skicka dig marknadsföringsförfrågningar.

7. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Du kan själv gå in på MIN SIDA och se vilken personlig information vi har registrerat om dig. Här kan du också korrigera information som är felaktig. På MIN SIDAN kan du också administrera ditt samtycke och eventuellt dra tillbaka ditt samtycke. Notera dock att detta kan innebära att vi inte längre kan leverera varor eller andra tjänster till dig.

8. ANVÄNDNING AV COOKIES PÅ EFI´S WEBBPLATS

Vi använder webb-publiceringsplattformen Hybris och använder cookies för att lagra språkinställningar, utföra beställningar samt för statistik om användningen av EFI: s webbsidor, förutsatt att du gett ditt samtycke. Syftet är att optimera din upplevelse när du besöker vår hemsida. Informationen kommer endast att användas av EFI AB. Du hittar länkar till cookies som används här: cookies. Du kan när du vill ändra inställningarna för att använda cookies i din webbläsare.

9. HUR DU UNDVIKER ELLER SAMTYCKER TILL ANVÄNDANDE AV COOKIES?

De flesta webbläsare (Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari, Opera, etc.) är inställda på att acceptera cookies automatiskt, men du kan välja att ändra inställningarna själv. Om du vill stänga av cookies gör du det i inställningarna för din webbläsare. Se hjälptexten för din webbläsare för detaljerade instruktioner om hur du ändrar inställningarna. Om du inte accepterar användningen av cookies på vår webbplats kommer användningen att vara begränsad.

10. HUR KONTAKTAR DU EFI?

Om du har frågor angående vår handläggning av din personliga information, kontakta: support@mail.efishop.se, eller skriv till oss på: Efi AB, Box 1041, 651 15 Karlstad.

Senast reviderad april 2018