Försäljnings- och leveransvillkor

Generellt

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för all försäljning av produkter från efi.se (och även våra produktspecifika undersidor) till konsumenter. Villkoren utför tillsammans med beställningen hela avtalsgrunden för köpet (hädanefter kallat “avtalet”).
EFI AB säljer bara produkter till personer som är över myndig ålder, det vill säga 18 år. Om du inte uppnått myndig ålder kan målsman handla åt dig. Samtliga produkter kan användas i Sverige.

Säljare enligt avtal är EFI AB, organisationsnummer 556269–1187, Box 1041, 651 15 Karlstad. Abonnent/köpare enligt avtal, är den person som angett sitt namn som abonnent/köpare på beställningen.

Avtalet gäller för konsumtionsvaror och regleras, bortsett från detta avtal, genom bland annat konsumentköplagen, distans- och hemförsäljningslagen, personuppgiftslagen (PUL) och e-handelslagen.

Priser

Alla våra priser redovisas inklusive moms. Om momsen ändras, förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp.

Förutom själva produktpriset tillkommer en avgift för frakt för försändelsen. Denna kostnad visas i beställningsprocessen. Upplysningar som anges på efishop.se (och produktspecifika undersidor): Vi reserverar oss för eventuella skriv- och/eller tryckfel på våra webbplatser som innebär att vi inte kan leverera enligt angiven information.

Vidare förbehåller vi oss rätten att makulera ditt köp om produkten är slutsåld. Om en vara är slutsåld kommer du att få information om det, eventuellt tillsammans med information om alternativ produkt som vi kan erbjuda i stället. Du kommer få möjlighet att acceptera vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger gällande ditt köp eller makulera köpet

Vi förbehåller oss rätten att makulera beställningar utan föregående underrättelse om misstanke om missbruk föreligger.

Betalning

Från och med september 2020 debiterar vi inte våra kunder med varken fakturaavgift, kreditkortsavgift eller annan avgift i samband med beställning. Men vi förbehåller oss rätten att införa detta utan förvarning för befintliga och framtida betalningsformer.

efishop.se och våra produktspecifika undersidor kan du betala din beställning med kreditkort. Du blir informerad om alla utgifter som kan tillkomma under köpprocessen. Du kan betala med Visa/Mastercard eller Swish. Så snart din beställning har mottagits görs en reservation på ditt betalkort för att säkerställa att det finns medel för att täcka köpesumman och slutföra transaktionen. Om en reservation inte kan göras förbehåller vi oss rätten att avbryta beställningen. Information om detta kommer i sådana fall att ges. Ditt konto debiteras i det ögonblick som din beställning skickas från vårt lager.

Force Majeure

Om en händelse uppstår som omöjliggör det för Efi AB att fullgöra ett ingått avtal och som inom köprätten omnämns som ”force majeure”, upphör den drabbade partens förpliktelser så länge den extraordinära situationen pågår.

Som force majeure räknas till exempel lagändringar, arbetskonflikt, strejk, lockout eller andra omständigheter som parterna inte råder över, såsom krig, naturkatastrof, upplopp, uppror, brand, explosion eller angrepp av offentliga myndigheter. Detsamma gäller vid plötsliga förändringar gällande krav som avser märkning av produkter som till exempel varningstexter, säljförbud eller beslut från myndigheter som påverkar marknaden och produkter i negativ riktning eller en onormal nedgång i marknaden.

Ångerrätt – EFI garanti

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du en 14 dagars ångerperiod för det du köper vid så kallad “distansförsäljning”. EFI AB erbjuder dock en längre returgaranti/ångerrätt som innebär att du har full returrätt på alla försändelser inom 30 dagar, oavsett anledning. Detta gäller från den dag då du får den beställda produkten i din ägo. För att utöva ångerrätten måste du kontakta oss och tydligt ange att du vill utöva din ångerrätt. För att uppfylla ångerrättsfristen är det tillräckligt om du ger oss besked innan tidsfristen och varan returneras enligt beskrivning nedan. Du måste returnera varan (varorna) eller leverera den (dem) till oss utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter ditt mottagande. Tidsfristen är uppfylld om du returnerar varan (varorna) innan tidsfristen har löpt ut. Du måste själv stå för den faktiska kostnaden för att returnera eller återlämna varan. Du är ansvarig för en eventuell värdeminskning av produkten som berör på en annan hantering av varan (varorna) som är nödvändigt för att fastslå dess art, egenskaper och funktion.

Ångerrätten gäller inte om varan (varorna) har använts eller om eventuell försegling har brutits. Om du använder din ångerrätt och returnerar som brev eller postpaket måste du själv stå för returkostnaden. Kontaktuppgifter om du vill använda din ångerrätt: EFI AB, Box 1041, 651 15 Karlstad. Telefon: 0771-334 334. E-post: support@mail.efishop.se. Du kan också använda Min Sida.

Om du har betalat produkten återbetalar vi beloppet (priset för produkten exklusive frakt) till ditt bankkonto. När vi har fått varan i retur och konstaterat att den inte är skadad, betalar vi tillbaka beloppen till dig inom 14 dagar.

Du kan returnera en vara utan att ange skäl men det är ett önskemål att du skriver lite om orsaken på garantikortet som du sedan returnerar tillsammans med garantikortet. Om vi har skickat en felaktig eller defekt vara kan den returneras på vår bekostnad. Kontakta kundservice för att få information om hur du går tillväga.

Leveransvillkor

Dina försändelser får du i stort sett levererade direkt hem i din egen brevlåda. Om paketet mot förmodan är för stort för att levereras i brevlådan, kan du bli ombedd att hämta det på närmaste utlämningsställe. Vi eftersträvar att du ska få din försändelse inom 7 dagar efter att din beställning registrerats. Skulle du inte ha fått din beställning inom 14 dagar kan du naturligtvis avbryta den själv om du vill.

Reklamation

Om en vara är skadad eller på annat sätt felaktig, kan du antingen kräva en ny leverans, ett lägre pris eller häva köpet enligt konsumentköplagen (1990:932). Reklamationstiden är normalt 2 år efter att du fått varan. Om produkten är avsedd att hålla betydligt längre än 2 år förlängds reklamationsfristen till 5 år. För att kunna reklamera måste vi få besked inom rimlig tid efter att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Om du önskar häva köpet eller få en ny vara, returnerar du den felaktiga varan tillsammans med garantikortet ifyllt med ditt namn, adress och telefonnummer. Vi återbetalar dina utlägg för frakt.

Kontaktuppgifter om du har en reklamation: EFI AB, Box 1041 Karlstad. Telefon: 0771-334 334. E-post: support@mail.efishop.se. Du kan också använda Min sida. När du kontaktar kundservice behöver du uppge kundnummer, namn och adress.

Vid en eventuell tvist kan du vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden eller ditt lokala konsumentkontor för att få hjälp. (Vår målsättning är att du slipper det men vi kommer naturligtvis följa beslutet om konsumentklagomål om en tvist uppstått).

Lag och jurisdiktion

Svensk lag och svensk jurisdiktion ska tillämpas på dessa villkor.
Uppdaterat: 9 september 2020